BeFa - Berglunds Fastighetskonsult i Blge AB
Du behöver aktivera javascript för att se det här bildspelet!

Välkommen till


  BeFa och URPlan - Förvaltningssystem

Kundinloggning till URPlan
  Klicka för att gå till URPlan Webbinlogging- öppnas i nytt fönster

  Vår affärsidé

  PilBeFa AB skall utveckla och marknadsföra URPlan - förvaltningssystem som ger våra kunder rätt beslutsunderlag för att höja kvalitén på fastighetsbeståndet och säkerställa en effektiv och lönsam fastighetsförvaltning.

  Hur vi skiljer oss eller "BeFa, mer än en IT-leverantör!"

  PilFörutom att leverera ett av marknadens mest kompetenta stödsystem skall BeFa stärka sin position genom en organisation med förvaltningskunniga medarbetare som förstår kunden. Verksamheten skall ha sin grund i en väl utvecklad metodik för fastighetsutveckling och verksamhetsplanering.


  BeFa Webbtjänster - Upphandla

BeFa Webbtjänster
  Klicka för att besöka BeFa Webbtjänster - öppnas i nytt fönster

  Ambitionen med BeFa Webbtjänster

  PilBeFa Webbtjänster skall verka som en oberoende plattform för beställare och entreprenörer inom fastighetsförvaltning. Tjänsten skall hjälpa beställaren i sin roll till att leverera tydliga och jämförbara förfrågningsunderlag till anslutna leverantörer.

  - Bättre förfrågningar ger bättre anbud och förvaltning!


Valid XHTML 1.0 Transitional
    Valid Css!